MOTOARE ELECTRICE, GRUPURI ELECTROGENE, GENERATOARE SINCRONE

UMEB

ELEKTROMOTOREN

PROIECTE GUVERNAMENTALE

PROIECTE GUVERNAMENTALE


UMEB S.A. a derulat în perioada 18.03.2015-18.12.2015 proiectul “DEZVOLTAREA ŞI CONSOLIDAREA ÎNTREPRINDERII UMEB S.A. PRIN ACHIZIŢIA DE NOI ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 5IM/002/18.03.2015, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene. 

 

  Masina de injectie Krauss Maffei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul general al proiectului este creşterea competitivităţii şi a productivităţii UMEB S.A. cu asigurarea 

principiilor dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi “poluatorul plăteşte”.

 

Prin proiect au fost achiziţionate următoarele echipamente şi utilaje:

-Presa de injecţie mase termorigide cu sticlă –folosită pentru fabricarea plăcilor de borne pentru motoarele electrice

-Sistem de marcare cu laser –necesar pentru fabricarea etichetelor speciale

-Presa de ştantat tole – necesar pentru fabricarea de diferite dimensiuni

 

Sistem de marcare cu laser TruMark                     Presa de stantat tole Schuler