Politica de confidentialitate

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a persoanelor care ne transmit date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 din data de 25 mai 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, denumit în continuare “GDPR”.

 

Această notă de informare privește datele personale ale reprezentanților şi angajaților partenerilor nostri şi se aplică datelor colectate prin e-mail sau pe site-ul companiei, www.umeb.ro.

 

CINE SUNTEM? OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL. Datele dvs. sunt colectate de către UMEB S.A. cu sediul în B-dul Timişoara nr. 104A, sector 6, Bucureşti, Telefon: +40 31 425.12.02, Fax: +40 31 425.12.01, E-mail: office@umeb.ro, Web: www.umeb.ro.

 

RESPONSABILUL CU PROTECŢIA DATELOR: Violeta Kapkalo, e-mail: gdpr@umeb.ro.

 

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM? Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în ceea ce privește relația cu partenerii noștri de afaceri includ informații de contact, cum ar fi numele și prenumele dumneavoastră, funcţie, numărul de telefon și adresa de e-mail, CNP, semnătura;

 

SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL. În contextul interacțiunii cu UMEB SA, dumneavoastră, ca persoană fizică, în calitate de reprezentant legal sau angajat al unuia dintre partenerii nostri, puteți fi persoană vizată de activitățile de prelucrare a datelor pe care le efectuăm. Scopul prelucrării datelor este derularea relaţiilor comerciale, cum ar fi, dar fără a se limita la: comunicări în vederea negocierii, ofertării, încheierii şi derulării contractului, livrării bunurilor/serviciilor, efectuării plaţilor. Temeiul legal al prelucrării este contractul în sens larg, respectiv etapa precontractuală şi executarea acestuia.

 

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERŢI. Datele cu caracter personal prelucrate de noi vor putea fi divulgate şi/sau transferate către terţi doar în situaţia în care există consimţământul dvs. expres pentru a proceda în acest sens, cu excepţia situaţiilor în care există o obligaţie legală/contractuală pentru noi de a proceda în acest mod.

În cazul în care un terţ foloseşte datele în contextul interesului său legitim, UMEB SA nu îşi asumă nicio
responsabilitate.

Datele sunt destinate UMEB S.A. şi autorităţilor/instituţiilor statului, dacă există o obligaţie legală în acest sens.

 

CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ? Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul serviciilor Companiei. Instituţia noastră va acţiona numai ca persoană împuternicită de către persoanele fizice pentru a deţine anumite date cu caracter personal şi va prelucra aceste date exclusiv în activitatea stabilită de lege sau norme de lucru specifice. Nu transmitem, nu vindem şi nu cedăm terţilor datele dumneavoastră în scopuri de
marketing, fără consimţământul dumneavoastră.

 

PERIOADA STOCĂRII DATELOR. Păstrăm datele pe perioada derulării relaţiilor noastre contractuale şi după finalizarea acestora, sau conform legislaţiei fiscale în vigoare, cel puţin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, dar fără limitare, referitoare la dispoziţiile privind arhivarea.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE. În conformitate cu Regulamentul General pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, beneficiaţi de următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat
 • Dreptul la acces: Aveţi dreptul de a solicita informaţii cu privire la datele cu caracter personal pe care le deţinem despre dumneavoastră
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Ori de câte ori UMEB SA vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui contract, aveţi dreptul să obţineţi transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent şi prelucrabile de către dumneavoastră. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-aţi trimis
 • Dreptul la rectificare: Aveţi dreptul să solicitaţi rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte sau incomplete
 • Dreptul la ştergerea datelor: Orice utilizator poate obţine ştergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală
 • Dreptul de opoziţie: Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, bazându-vă pe interesul legitim. UMEB SA nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă temeiul legal al UMEB SA prevalează asupra intereselor şi drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării: Aveţi dreptul să solicitaţi UMEB SA să restricţioneze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situaţii:
  • dacă vă opuneţi prelucrării în baza interesului legitim, UMEB SA va restricţiona orice prelucrare a acestor
  • date până la confirmarea interesului legitim
  • dacă afirmaţi că datele dumneavoastră sunt incorecte, UMEB SA va restricţiona prelucrarea acestora până
  • la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal
  • dacă prelucrarea este ilegală
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a solicita şi de a obţine retragerea, anularea şi reconsiderarea oricărei decizii care produce efecte juridice asupra dumneavoastră, adoptată exclusiv în baza unei operaţiuni de prelucrare a datelor personale prin mijloace automatizate, în scopul evaluării unor trăsături de personalitate, precum abilităţile profesionale, credibilitatea, comportamentul dumneavoastră la locul de muncă
 • Dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

PERIOADA DE RETENŢIE. Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menţionate în prezenta Politică vor fi păstrate doar cât este necesar, conform legislaţiei în vigoare sau pentru oricare altă perioadă mai îndelungată în care UMEB SA are obligaţia legală de a arhiva datele cu caracter personal.

Dacă se iniţiază o acţiune judiciară, datele cu caracter personal pot fi păstrate până la finalul acestei acţiuni, iar apoi vor fi şterse sau arhivate, conform prevederilor legislaţiei aplicabile.

În principiu, vă vom păstra datele cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislaţia aplicabilă.

 

PROCEDURI DE SECURITATE. În conformitate cu legislaţia europeană pentru protecţia datelor, folosim proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat şi folosirea neadecvată a datelor cu caracter personal. Utilizăm sisteme şi proceduri adecvate pentru a proteja şi securiza datele cu caracter personal pe care ni le transmiteţi. De asemenea, folosim proceduri de securitate şi restricţionări tehnice şi fizice ale accesării şi folosirii datelor cu caracter personal pe serverele noastre. Numai personalul autorizat poate accesa datele personale în timp ce lucrează.

 

FIŞIERE COOKIE. Paginile de Internet ale UMEB SA folosesc fişiere cookie. Acestea sunt fişiere text stocate în sistemul computerului prin intermediul unui browser. Majoritatea site-urilor şi serviciilor de internet folosesc fişiere cookie. Prin intermediul fişierelor cookie, informaţiile şi ofertele de pe site-ul web pot fi optimizate în interesul utilizatorului. Utilizatorul poate, în orice moment, să împiedice instalarea fişierelor cookie prin site-ul nostru web, prin intermediul unei setări corespunzătoare Browser-ului de internet utilizat.

 

NEWSLETTER. Persoanele vizate au dreptul să revoce oricând respectiva declaraţie de consimţământ emisă prin procedura de confirmare a abonării prin email. După revocare, aceste date personale vor fi şterse de către operator.

 

DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE ÎN FAŢA AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE. Dacă sunteţi de părere că vă prelucrăm datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteţi contacta.

De asemenea, aveţi dreptul să adresaţi o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal.

Pentru solicitări/sesizări sau exercitarea oricărui alt drept cu privire la datele personale, vă rugăm să vă adresaţi în scris responsabilului cu protecţia datelor, pe adresa B-dul Timişoara nr. 104A, sector 6, Bucureşti, cu menţiunea în atenția Responsabilului UMEB SA cu protecția datelor, sau prin e-mail: gdpr@umeb.ro

Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.