MOTOARE ELECTRICE, GRUPURI ELECTROGENE, GENERATOARE SINCRONE

UMEB

ELEKTROMOTOREN

MOTOR ANTIEXPLOZIV IE2
 
 

 Noile clase internaţionale de eficienţă pentru motoare

 Noul standard EN 60034-30:2009 defineşte următoarele clase internaţionale de eficienţă pentru motoarele trifazate, asincrone, de joasă tensiune cu puteri cuprinse între 0.75 kW şi 375 Kw, deoarece acestea consumă 70% din energia utilizată în domeniul industriei. Consumul total în cadrul acestui domeniu este de 1.067.000.000.000 kWh, fapt ce determină emisii de CO2 de 427.000.000 t.

• IE1 = Motoare cu randamente standard (echivalent cu EFF2)

• IE2 = Motoare cu randamente ridicate (echivalent cu EFF1)

• IE3 = Motoare cu randamente superioare (premium)

Directiva Ecodesign 2005/32/EC (Directiva EuP) stabileşte nivelurile de randament care vor intra in vigoare de la 16 iunie 2011, insă dumneavoastră nu trebuie să aşteptaţi până atunci ca să beneficiaţi de motoarele de înaltă eficienţă ale UMEB.

Consumul total de energie electrică al motoarelor industriale este estimat să crească pană la 1.252.000.000 MWh in 2020, an pană in care se doreşte o reducere totală a gazelor de seră cu 20%. Economiile de energie ce pot fi atinse în 2020 datorită directivei Eco-Design sunt de 135.000.000 MWh, cifră corespunzătoare unei reduceri anuale de 63.000.000 t de CO2 şi unor economii de 9 miliarde de euro.

 

Tip motor

Serviciu S1 Economie /

1ora functionare [kW]

Serviciu S1 Economie /

8 ore functionare [kW]

Serviciu S1 Economie /

16 ore functionare [kW]

Serviciu S1 Economie /

24 ore/zi functionare [kW]

ASU 225M-6 30 kW / 1000 rpm 500 V 50 Hz

0,598

4,784

9,569

14,353

Economie / an [251 zile lucrătoare]

150

1201

2402

3603