MOTOARE ANTIEXPLOZIVE IE2, IE3 70 de ani de experienta si inovatie

Motoarele utilizeaza cea mai mare parte a energiei electrice consumate in industrie. Utilizarea motoarelor cu eficienta sporita este un trend in industria globala, datorită necesităţii reducerii costurilor cu energia si a nevoii de a nu polua mediul. Pe lângă reducerea costurilor cu energia motoarele de înaltă eficienţă reduc şi costurile de exploatare prin fiabilitate mai ridicată, reducerea downtime-ului şi scăderea costurilor de mentenanţă. Pierderile mai mici oferă motorului o toleranţă mai bună la uzura cauzată de fenomenele termice, o capacitate îmbunătăţită de a suporta suprasarcina, o rezistenţă mai bună la condiţii anormale de funcţionare şi toleranţă mai mare la tensiuni neconforme şi curenţi perturbatori.

Randamentul unui motor electric este definit ca raportul dintre puterea mecanică utilizabilă şi puterea electrică absorbită din reţea. În Europa, motoarele trifazate de joasă tensiune erau până acum împărţite în clasele de eficienţă EFF3, EFF2 şi EFF1. Diferenţele dintre diferitele sisteme naţionale cu privire la domeniu şi clasificare au condus la iniţiativa Comisiei Electrotehnice Internaţionale (IEC) de a dezvolta un standard unificat. În paralel, metodele îmbunătăţite ale IEC de determinare a eficienţei au fost revizuite şi standardizate. Noul standard IEC 60034-30 defineşte şi armonizează, la nivel mondial, clasele de eficienţă IE1, IE2 şi IE3 pentru motoarele trifazate de joasă tensiune.